L’IREC participa a l’agrupació en IoT com a expert en energia

  • Energy storage
  • Smart energy management

Dotze centres de recerca i universitats de Catalunya han creat l’agrupació FEM-IoT amb l’objectiu d’impulsar la transferència i la recerca en l’àmbit de la Internet de les Coses (IoT). Es preveu que en els pròxims anys s’incrementi àmpliament la seva demanda per millorar la competitivitat del teixit empresarial català en àmbits com la indústria, les ciutats o la mobilitat intel·ligent.

El principal objectiu de l’agrupació és sumar capacitats per adaptar-se millor a les demandes d’aquest mercat tecnològic, evitar la fragmentació de solucions i garantir-ne la interoperabilitat.

FEM-IoT és una de les 9 agrupacions acreditades per la Generalitat de Catalunya per desenvolupar i transferir al mercat tecnologies emergents.

El projecte compta amb un pressupost d’uns 4 M€ i una durada de 3 anys. FEM-IoT està format per la Fundació I2CAT, líder del projecte, la UPC, la UPF, la UOC, la URV, el BSC-CNS, el CIMNE, el CTTC, el CVC, EURECAT, LEITAT i l’IREC.

L’IREC participa en els dos sub-projectes de l’agrupació, que són:

P1: Infraestructures del carrer connectat, té l’objectiu de dissenyar una arquitectura global i integrada capaç de donar resposta a totes les necessitats de connectivitat i serveis d’una ciutat intel·ligent. Àlex Morata és l’investigador principal de l’IREC del P1.

P2: Valorització de les dades de la IoT, pretén d’unificar estàndards de hardware i software. Aquest projecte se centrarà, inicialment, en dos casos d’ús de la ciutat de Barcelona: el del control dels fluxos energètics als carrers i el del control de la mobilitat i intensitat del trànsit. Cristina Corchero és la investigadora principal de l’IREC del P2.

Aquest projecte ha rebut suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.